Zarządzenie nr 84/2008

z dnia 22-12-2008 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Kulturowe Fundamenty Europy".
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 20/2013 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 01.06.2009