Zarządzenie nr 84/2002

z dnia 18-12-2002 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zdolności dydaktycznej w Uczelni, finansowania godzin ponadwymiarowych oraz niektórych wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne i opiekę nad studentami MISHU-u, MISMP-u, MSzNP, Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu i Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 15/1999 * Zarządzenie nr 30/2000 * Zarządzenie nr 47/2000 * Zarządzenie nr 16/2001 * Zarządzenie nr 52/2001 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 25/2003 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009