Zarządzenie nr 83/2021

z dnia 12-05-2021 Rektora UŚ w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 14.05.2021