Zarządzenie nr 83/2018

z dnia 21-06-2018 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 22.06.2018