Zarządzenie nr 83/2011

z dnia 26-09-2011 Rektora UŚ dotyczące wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad ich rozliczania”.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 109/2014

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 03.12.2014

Wprowadził: ns, 22.11.2011