Zarządzenie nr 83/2008

z dnia 18-12-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie i Marketing w Bibliotekach..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 20/2005 * Zarządzenie nr 61/2005 * Zarządzenie nr 17/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 123/2009 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 21/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 13.02.2013

Wprowadził: dk, 01.06.2009