Zarządzenie nr 82/2021

z dnia 10-05-2021 Rektora UŚ w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 64/2019 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 11.05.2021