Zarządzenie nr 82/2018

z dnia 21-06-2018 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: "PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 22.06.2018