Zarządzenie nr 82/2016

z dnia 30-08-2016 Rektora UŚ w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 01.09.2016