Zarządzenie nr 82/2011

z dnia 23-09-2011 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania ze studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 41/2006 * Zarządzenie nr 59/2008 * Zarządzenie nr 95/2009 * Zarządzenie nr 59/2010 * Zarządzenie nr 78/2011 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 78/2012 * Zarządzenie nr 139/2012 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 26.09.2012

Wprowadził: ns, 26.09.2011