Zarządzenie nr 82/2008

z dnia 17-12-2008 Rektora UŚ w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu..
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 40/2007 * Zarządzenie nr 62/2007 * Zarządzenie nr 70/2007 * Zarządzenie nr 54/2008 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 12/2009 * Zarządzenie nr 91/2009 * Zarządzenie nr 107/2009 * Zarządzenie nr 75/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 80/2011

Tekst jednolity:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 23.09.2011

Wprowadził: dk, 05.03.2009