Zarządzenie nr 82/2002

z dnia 05-12-2002 Rektora UŚ w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2003.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 67/2001 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009