Zarządzenie nr 8/2005

z dnia 31-01-2005 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 7/2004 * Zarządzenie nr 36/2004 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 11.01.2010