Zarządzenie nr 81/2018

z dnia 19-06-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w programie stażowym w ramach projektu pt.: "CheS - Chemik na Staż" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 54/2018 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 34/2019 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 08.03.2019

Wprowadził: ns, 20.06.2018