Zarządzenie nr 81/2012

z dnia 19-07-2012 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 149/2014 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 10.10.2014

Wprowadził: ns, 19.07.2012