Zarządzenie nr 81/2008

z dnia 16-12-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego..
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2008 * Zarządzenie nr 55/2008 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 16/2009 * Zarządzenie nr 84/2009 * Zarządzenie nr 81/2010 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009