Zarządzenie nr 81/2002

z dnia 29-11-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany do zarządzenaia dotyczącego wprowadzenia instrukcji kasowej.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009