Zarządzenie nr 80/2020

z dnia 27-05-2020 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 142/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 28.05.2020