Zarządzenie nr 80/2011

z dnia 21-09-2011 Rektora UŚ w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 9/2012 * Zarządzenie nr 100/2012 * Zarządzenie nr 127/2013 * Zarządzenie nr 162/2013 * Zarządzenie nr 138/2014 * Zarządzenie nr 160/2014 * Zarządzenie nr 38/2015 * Zarządzenie nr 139/2015 * Zarządzenie nr 93/2016 * Zarządzenie nr 99/2016 * Zarządzenie nr 145/2017 * Zarządzenie nr 139/2018 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 40/2007 * Zarządzenie nr 62/2007 * Zarządzenie nr 70/2007 * Zarządzenie nr 54/2008 * Zarządzenie nr 82/2008 * Zarządzenie nr 12/2009 * Zarządzenie nr 91/2009 * Zarządzenie nr 107/2009 * Zarządzenie nr 75/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 124/2019

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 02.10.2019

Wprowadził: ns, 23.09.2011