Zarządzenie nr 80/2002

z dnia 28-11-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy włączenia Samodzielnej Sekcji Administracyjno - Gospodarczej dla obiektu przy ul. Szkolnej 7 w Katowicach do Działu Admistracyjno - Gospodarczego Rektoratu.
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 21/2000 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009