Zarządzenie nr 79/2020

z dnia 26-05-2020 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Wytycznych udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego..
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: dk, 27.05.2020