Zarządzenie nr 79/2019

z dnia 17-06-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 153/2018 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 128/2019 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: dk, 17.06.2019