Zarządzenie nr 79/2008

z dnia 11-12-2008 Rektora UŚ w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 39/2009 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 01.06.2009