Zarządzenie nr 79/2002

z dnia 25-11-2002 Rektora UŚ w sprawie powołania Biblioteki w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku.
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 82/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 26.06.2013

Wprowadził: mb, 28.10.2009