Zarządzenie nr 78/2021

z dnia 04-05-2021 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 169/2021 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 04.05.2021