Zarządzenie nr 78/2008

z dnia 10-12-2008 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2009 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi..
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009