Zarządzenie nr 78/2002

z dnia 12-11-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów "Najnowsza Historia Polski i Świata".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 28.10.2009