Zarządzenie nr 77/2016

z dnia 28-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia wzoru umowy zawieranej ze studentem lub doktorantem – twórcą wyników prac intelektualnych oraz wzoru umowy zawieranej ze studentem – twórcą utworu audiowizualnego na podstawie Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 10.08.2016