Zarządzenie nr 77/2012

z dnia 17-07-2012 Rektora UŚ w sprawie elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 110/2012 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 68/2007 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 07.09.2012

Wprowadził: ns, 19.07.2012