Zarządzenie nr 77/2011

z dnia 16-09-2011 Rektora UŚ w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 8/2012 * Zarządzenie nr 99/2012 * Zarządzenie nr 116/2012 * Zarządzenie nr 128/2013 * Zarządzenie nr 159/2013 * Zarządzenie nr 139/2014 * Zarządzenie nr 159/2014 * Zarządzenie nr 186/2014 * Zarządzenie nr 135/2015 * Zarządzenie nr 92/2016 * Zarządzenie nr 98/2016 * Zarządzenie nr 144/2017 * Zarządzenie nr 138/2018 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 46/2006 * Zarządzenie nr 50/2006 * Zarządzenie nr 61/2007 * Zarządzenie nr 69/2007 * Zarządzenie nr 53/2008 * Zarządzenie nr 69/2008 * Zarządzenie nr 11/2009 * Zarządzenie nr 92/2009 * Zarządzenie nr 106/2009 * Zarządzenie nr 74/2010 * Zarządzenie nr 87/2010 * Zarządzenie nr 6/2011 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 124/2019

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 02.10.2019

Wprowadził: ns, 23.09.2011