Zarządzenie nr 77/2008

z dnia 05-12-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie Podyplomowych Studiów Menedżerskich..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 17/2000 * Zarządzenie nr 42/2001 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 80/2009 * Zarządzenie nr 131/2013 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.10.2013

Wprowadził: dk, 04.06.2009