Zarządzenie nr 77/2002

z dnia 08-11-2002 Rektora UŚ w sprawie struktury organizacyjnej podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek prowadzących działalność naukową , naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 28.10.2009