Zarządzenie nr 76/2020

z dnia 22-05-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 34/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 24.05.2020