Zarządzenie nr 76/2017

z dnia 01-06-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 74/2016 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 06.06.2017