Zarządzenie nr 76/2016

z dnia 27-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2018

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 27.11.2018

Wprowadził: ns, 28.07.2016