Zarządzenie nr 76/2008

z dnia 04-12-2008 Rektora UŚ w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Statystyka i pomiar dydaktyczny w zreformowanej szkole..
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 44/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009