Zarządzenie nr 76/2002

z dnia 30-10-2002 Rektora UŚ w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym administracji (dotyczy utworzenia stanowiska do spraw studentów i pracowników niepełnosprawnych).
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 28.10.2009