Zarządzenie nr 75/2016

z dnia 2016-07-26 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji do programu stażowego w ramach Projektu pt.: „CiS – Chemia i Staże”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 28.07.2016