Zarządzenie nr 75/2008

z dnia 03-12-2008 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo - dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009..
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009