Zarządzenie nr 75/2002

z dnia 28-10-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Informatyki.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 1/2001 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 66/2004 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 75/2012

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 19.07.2012

Wprowadził: mb, 28.10.2009