Zarządzenie nr 74/2019

z dnia 03-06-2019 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 100/2019 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Zmodyfikował: ns, 24.07.2019

Wprowadził: ns, 03.06.2019