Zarządzenie nr 74/2017

z dnia 30-05-2017 Rektora UŚ w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 02.06.2017

Wprowadził: ns, 01.06.2017