Zarządzenie nr 74/2016

z dnia 19-07-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 76/2017 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Zmodyfikował: ns, 06.06.2017

Wprowadził: ns, 22.07.2016