Zarządzenie nr 74/2008

z dnia 24-11-2008 Rektora UŚ w sprawie zasad polityki finansowej Uniwersytetu Śląskiego w roku 2008..
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 108/2009

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009