Zarządzenie nr 74/2002

z dnia 24-10-2002 Rektora UŚ w sprawie określenia funkcji i stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 28.10.2009