Zarządzenie nr 73/2017

z dnia 30-05-2017 Rektora UŚ w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego.
Treść:

Dostarczył: Żaneta Lerche

Wprowadził: ns, 01.06.2017