Zarządzenie nr 73/2008

z dnia 21-11-2008 Rektora UŚ ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w ramach Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy – zadanie nr 55 poz. 481 oraz poz. 482”..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 15/2009 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 13.03.2009