Zarządzenie nr 72/2015

z dnia 21-05-2015 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz określenia progu wartości aparatury naukowo-badawczej poddanej obowiązkowi prowadzenia dziennika czasu pracy.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 02.06.2015