Zarządzenie nr 72/2008

z dnia 20-11-2008 Rektora UŚ w sprawie realizacji przez Uniwersytet Projektu "UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 5/2011 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 04.06.2009