Zarządzenie nr 7/2020

z dnia 14-01-2020 Rektora UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 16.01.2020

Wprowadził: ns, 15.01.2020